Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du detta.

Artnr: 96060644

Emulgeringsmedel Emul O Nr 28

Emulgeringsmedel Emul O kommer från förestringen av fettsyror och sackaros. Kallöslig och lämplig till desserter, grädde, sorbet och glass. Förbättrar volymen av frysta bageriprodukter. VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. Om kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det är enkla att göra. Fortsätt sköljning. Om ögonirritationen kvarstår: Sök läkare eller ring sjukvårdsupplysningen.
Förpackning: 1000 g
-->
Stäng

Logga in

Inloggningen är enbart till för våra företagskunder.