Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du detta.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖRETAGSKUNDER 2020-01-01

Femtorp säljer till och hanterar i huvudsak företagskunder via direktförsäljning och via vår webbhandel. 

GILTIGHET

Dessa allmänna försäljningsvillkor är tillämpliga vid all försäljning av varor (nedan ”Produkterna”) från Femtorp AB (nedan ”Femtorp”) till företagskunder (nedan ”Kunden”).

PRISER OCH PRODUKTER 

Alla priser anges exklusive moms i Svenska kronor, aktuella priser visas i vår webbshop, www.femtorp.se  eller via vår kundtjänst. Femtorp har rätt att ändra priserna om annat inte är avtalat. Femtorp förbehåller sig rätten att när som helst förändra produktsortimentet, samt reserverar sig för ändringar i produktspecifikationerna.

ORDER OCH BESTÄLLNINGAR

Kan i huvudsak göras via www.femtorp.se, via telefon 040-949000, via email order@femtorp.se eller genom vår säljkår.

FRAKTER

Vi tillämpar leverans med fri frakt vid min. ordervärde 4400 kr ex. moms, för order understigande detta värde tillkommer en fraktkostnad. För tjänster utöver ordinarie leveransservice t.ex. expressfrakt, inbärning, tidslossning, avisering etc. tillkommer motsvarande kostnad.

Ev. fraktkostnad baseras på orderns storlek och vikt, Femtorp förbehåller sig rätten att välja fraktbolag efter bästa lämplighet. Leverans sker till avtalad lossningsplats (leveransadress) DAP (Delivered at place) om inget annat är överenskommet.  

För order understigande 1000 kr ex. moms, tillkommer en administrations avgift på för närvarande 35 kr.

OBS: vi levererar ej postpaket/Företagspaket/budsändningar till boxadresser eller privata adresser.

LEVERANSTID

Produkterna levereras omgående om inget annat är överenskommet. Leveranstiderna kan variera mellan 2-4 arbetsdagar, beroende på lagerstatus och kundens geografiska läge. Längre leveranstider än ovan angivet kan förekomma vid hög belastning, lagerstatus eller förseningar från Femtorps leverantör.

Femtorp har lager i Malmö. De produkter vi har i lager skickas från oss samma dag eller dagen efter att ordern kommit in och blivit behandlad. De produkter vi EJ har i lager eller som blivit RESTADE av andra skäl, skickas först efter överenskommelse med kunden.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker mot faktura 10-30 dagar beroende på avtalad betalningsperiod. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med f.n. 50 kr enligt lag samt dröjsmålsränta med 8% + gällande referensränta. Förskottsbetalning kan förekomma i de fall inte godkänns av kreditavdelningen. 

Sedvanlig kreditprövning av kunden sker utan kännedomskopia. 

MILJÖTILLÄGG

Ett miljötillägg för pappersfaktura tillkommer med 30 kr per faktura.  

REKLAMATIONSVILLKOR

För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss omgående. Vi ger dig då de instruktioner som är lämpligast i det aktuella fallet. OBS skicka inte tillbaka några varor utan Femtorps godkännande.

TRANSPORTSKADAT GODS

Synlig skada på emballage eller varor vid godsets mottagande skall noteras på fraktsedeln och anmälas omgående till speditören. Dokumentera med foto. Icke synlig skada eller brist i leveransen skall noteras på fraktsedeln och reklameras snarast, dock senast 5 dagar efter godsets ankomst.

Skadade varor måste sparas tills ärendet är avklarat och eventuella ersättningsanspråk är avklarade. Du kontaktar även oss för reklamation då vi ansvarar för att leveranserna kommer fram till dig välbehållna.

ÄGANDERÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor du beställt är Femtorps egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda.

BYTE OCH ÅNGERRÄTT

Vi följer de lagar och föreskrifter som finns på området. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte byte och ångerrätt på så kallade färskvaror som bl. a konfektyr. (Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 4 § Bestämmelserna om ångerrätt i 9-16 §§ gäller inte distansavtal om en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. http://www.konsumentverket.se/vara-omraden/tele-tv-och-internet/handla-pa-internet/efter-kop/angerratt/

GARANTI OCH HÅLLBARHET

Samtliga garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Olika varor har olika lång hållbarhet. Vårt mål är att leverera våra produkter med en så lång och godtagbar hållbarhet som möjligt om inget annat är överenskommit.

INTEGRITETSPOLICY

I syfte att upprätthålla affärsrelationer med våra kunder och för att kunna leverera de tjänster vi har åtagit oss, behandlar Femtorp AB våra kontaktpersoners personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, beställningshistorik, korrespondens och sammanfattningar av samtal mellan kund och Femtorp. Informationen används för orderhantering, fakturering, och annan information som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt. Uppgifterna förs inte vidare till tredje part. Vi använder även kontaktuppgifterna för marknadsutskick för att kunna hålla dig uppdaterad om Femtorp och våra tjänster. För varje utskick ges du möjlighet att avregistrera dig.

DINA RÄTTIGHETER

Femtorp AB behandlar dina uppgifter till dess att de längre behövs för att uppfylla ovannämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos oss. Personuppgifter som blivit inaktuella raderas snarast möjligt när vi mottagit information om detta. Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerade om dig i vår databas. Om du vill veta vilka uppgifter vi har registrerade kan du maila oss på info@femtorp.se. Du har vidare rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade utan dröjsmål. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig. I det fall legala skyldigheter (ex. i bokföringslagstiftningen) hindrar Femtorp AB att omedelbart radera vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Om inga legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer de att raderas inom 30 dagar och vi kommer att informera dig när så skett. Om du anser att Femtorp AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via info@femtorp.se, lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Femtorp ansvarar inte för skada som orsakats av Produkten på person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när Produkten är i Kundens besittning. Femtorp ansvarar inte heller för indirekta förluster som kan åsamkas Kunden.

FORCE MAJEUR

Händelse såsom utanför Femtorps kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Femtorp befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

TRYCKFEL

Femtorp reserverar sig för eventuella tryckfel på vår hemsida, i våra produktkataloger eller liknande dokument.

FÖRETAGSINFORMATION

Femtorp AB

Travbanegatan 3

213 77 Malmö

Organisationsnummer: 556604-9622

Kundtjänst telefon: 040-949000 

E-post: info@femtorp.se

 

Stäng

Logga in

Inloggningen är enbart till för våra företagskunder.